สถานที่จัดสัมมนา

สถานที่จัดงานสัมมนา

สัมมนาครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สัมมนาครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมมนาครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

สัมมนาครั้งที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด อุบลราชธานี

สัมมนาครั้งที่ 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัด ชลบุรี

สัมมนาครั้งที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่