ภาพบรรยายกาศงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ณ จังหวัดนครสวรรค์

ผ่านไปแล้วกับการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่จังหวัดนครสวรรค์ งานนี้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทีมงามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับ