ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)